”Jeg er fraflyttet mig lejlighed, og har modtaget en helt urimelig flytteopgørelse. Hvad gør jeg, hvis ikke jeg er enig?”

 

Mange er i tvivl om, hvad der gælder når man skal fraflytte en lejlighed. Hvor meget af depositum kan udlejer beholde, og hvad nu hvis man ikke er enig om udbedringerne? Mange dropper at gøre indsigelser mod udlejer, når han fremsender en opgørelse, fordi det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre.

Som hovedregel har din udlejer 14 dage efter din fraflytning til at oplyse hvilke mangler og udbedringer, du efter hans opfattelse, skal betale for. Krav som udlejer stiller efter de 14 dage, kan ikke kræves betalt af dig, medmindre de ikke var umiddelbar synlige ved udlejers besigtigelse.

Er du uenig i flytteopgørelsen eller har du ikke modtaget en flytteopgørelse, skal du gøre indsigelse straks og skriftligt overfor den relevante klagemyndighed. Bor du i privat lejebolig skal du klage til dit lokale huslejenævn, hvorimod bor du i almennyttigt byggeri skal du klage til boligorganisationen, der så har pligt til at indbringe flytteopgørelsen for beboerklagenævnet. Det koster 312 kr. (2019-niveau) at indgive en klage til huslejenævnet og 146 kr. (2019-niveau) at indgive en klage til beboerklagenævnet.

Du er altid velkommen til at kontakte Ung Ret for råd og vejledning, hvis du har modtaget en flytteopgørelse, som du er uenig i.

 

 


”Jeg har ikke kunne betale min husleje, og min udlejer har derfor opsagt mig med en uges varsel. Kan han det?”

Vi kender det alle – det kniber på kontoen, og selv om det pludselig bliver den første i måneden, rækker pengene ikke til huslejen. Men hvad gør man så? Hvor alvorlige kan konsekvenserne egentlig være af ikke at betale husleje? De er desværre meget alvorlige!

Det almindelige opsigelsesvarsel er på 3 måneder til den første hverdag i måneden. Dette gælder uanset om din udlejer gennem Jeres lejekontrakt, har forsøgt at minimere opsigelsesvarslet.

Bor du på et værelse er opsigelsesvarslet dog forkortet til 1 måned til den første hverdag i måneden. Denne regel kan heller ikke fraviges til fordel for din udlejer.

Dog er der visse situationer, hvor udlejer ikke skal overholde dette opsigelsesvarsel. Eksempelvis når du ikke betaler din husleje. Manglende betaling af husleje anses for at være et groft aftalebrud, og din udlejer kan derfor kræve at du fraflytter med det samme.

Husk! At selv om du fraflytter efter udlejers anvisning, ja så skal du faktisk stadig betale husleje indtil det tidspunkt hvor udlejer finder en ny lejer! Det kan blive dyrt!

Derudover ender mange huslejesager også i fogedretten, hvilket kan blive både dyrt og ubehageligt når fogeden banker på din dør!

Kommer du i betalingsproblemer, så forsøg altid at tale med din udlejer – måske er han villig til at indgå en afdragsordning. Det får desværre alvorlige konsekvenser, hvis du bare lader vær med at betale.

Er du bag ud med huslejen eller har andre spørgsmål vedrørende betaling af din husleje, så kontakt gerne Ung Ret for råd og vejledning.


”Jeg skal på udveksling og vil gerne fremleje min lejlighed, må jeg det? Og skal jeg spørge min udlejer?”

Mange oplever, at når de spørger deres udlejer om de må fremleje lejligheden, så får de et stort og rungende nej! Men kan det være rigtigt?

Din ret som lejer afhænger af, hvorvidt du lejer et enkeltværelse eller en hel lejlighed.

Du kan altid fremleje et værelse i din bolig, hvis:

  • lejligheden er en beboelseslejlighed

  • du højest fremlejer halvdelen af lejlighedens beboelsesrum

  • det udlejes til beboelse

  • lejligheden ikke bliver for ”overbefolket”

  • der gives meddelelse til udlejer om, hvem der fremlejes til, og hvilke vilkår, der gælder.

Du kan altid fremleje hele din lejebolig, hvis:

  • lejligheden er en beboelseslejlighed

  • fremleje højest sker i 2 år

  • du har planer om at flytte tilbage til lejligheden

  • dit fravær skyldes enten sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el.lign.

HUSK, at når du fremlejer din lejlighed, er det dig der har en aftale med fremlejeren og ikke udlejeren selv. Det betyder, at du bliver ved med at have alle forpligtelser over for udlejer. Har du f.eks. aftalt med din fremlejer, at han betaler direkte til udlejer, så er det dit eget problem, hvis han ikke gør det. Så må du betale selv, og forsøge at få pengene tilbage af din fremlejer.

Hvis du fremlejer din lejlighed uden at have ret til det, så kan du risikere at din udlejer beder dig fraflytte dit lejemål øjeblikkeligt – og med god grund. Ulovlig fremleje giver nemlig udlejeren muligheden for at ophæve dit lejemål.

Vær derfor altid sikker på at have loven på din side når du fremlejer! Er du i tvivl, så kontakt os i Ung Ret, hvor vi står klar til at rådgive dig om netop dette spørgsmål.