"Hvad er fri proces?"

Alle kender skræmmebilledet om, at retssager og advokater er dyre og tidskrævende. Det kan de være, og for unge mennesker og studerende er dette grundet få midler, ofte sandheden. De færreste ved dog ikke, at det for de fleste unge mennesker og studerende, er muligt at opnå fri proces. Det betyder, at det offentlige afholder udgifterne til retssagen og betaler en advokat til at hjælpe dig. 


"Er der nogle minimumskrav, jeg skal opfylde for at opnå fri proces?"

Ja, der er en række økonomiske betingelser, du skal opfylde for at opnå fri proces. Se dem herunder:

  • Du må ikke have en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, som dækker omkostninger forbundet med en retssag. 
  • Din indtægt som enlig må ikke overstige 304.000 kr. 
  • Din indtægt sammenlagt med din samlevers indtægt må ikke overstige 386.000 kr.
  • Sagens omkostninger må ikke være uvæsentlige i forhold til din/jeres indkomst.
  • De ovenstående beløb forhøjes med 53.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad bliver forsørget af ansøgeren

"Er der nogle øvrige betingelser, jeg skal opfylde?"

Udover de økonomiske betingelser, er der en række øvrige betingelser du skal opfylde, før du kan opnå fri proces. Læs dem herunder: 

  • Sagen må ikke vedrøre almindelig sagsbehandling, fx. oprettelse af testamente, almindelig rådgivning eller inkasso. 
  • Sagen skal kunne anlægges ved en dansk domstol. 
  • Sagen må ikke vedrører din egen erhvervsvirksomhed. 

Hvis du opfylder betingelserne oven for, skal du sende en ansøgning om fri proces til Civilstyrelsen.  

Kontakt UNG RET for hjælp til udformning af ansøgningen, eller hvis du har brug for generel rådgivning i forbindelse med dine muligheder for at opnå fri proces.