"Jeg ønsker at stifte en virksomhed. Hvad er bedst i forhold til hæftelse?" 

Når du skal opstarte et selvstændigt erhverv bør du tage stilling til, om du skal stifte en virksomhed eller et selskab.

Forskellen ligger i, hvordan du som person hæfter økonomisk og juridisk for din virksomheds eller dit selskabs forpligtelser eller eventuelle konkurs. Det afhænger ofte af virksomhedens kapacitet og stifterens kapacitet, hvilken form for virksomhed eller selskab man bør vælge.

I forhold til personlig hæftelse, som er tilfældet ved oprettelse af en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, kan eventuelle kreditorer f.eks. foretage udlæg i hele din personlige formue. Forskellen mellem de to former for virksomheder er, at du ved et I/S hæfter solidarisk med de andre interessenter i selskabet. Dog kan kreditorer vælge alene at gå efter dig, og så er det dit eget ansvar, at få de andre interessenter til at betale deres del. Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter du alene for alle forpligtelser.

 

 "Hvad er et iværksætterselskab?" 

Et iværksætterselskab (IVS) er en ny anpartsselskabsvariant, der følger af selskabsretslovens kapitel 20 a. Der er i realiteten ikke tale om en ny selskabsform.

Et iværksætterselskab (IVS) giver dig mulighed for at stifte et selskab med en selskabskapital på kun 1 kr. Herefter kan man opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25% af det årlige overskud, indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Derefter kan man vælge, at omregistrere IVSet til et anpartsselskab. Det kræver dog bl.a., at det er vedtaget ved en generalforsamlingsbeslutning med vedtægtsmajoritet, og at der foreligger en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen er tilstede. Desuden kan man først udbetale udbytte, når egenkapitalen udgør 50.000 kr.

Fordelen ved et IVS er, at der ikke kræves en startkapital, der er ligeså stor som et kapitalselskab (A/S, ApS). Desuden hæfter du ikke med hele din personlige formue, som man ellers skal i en enkeltmandsvirksomhed. I det hele taget er der tale om et konkurrencedygtigt dansk alternativ til stiftelse af udenlandske selskabsformer med lave kapitalkrav (som eks. ltd companies i UK).

Ulempen ved et IVS er dog, at der stilles flere krav til dig som ejer. Det kan omhandle eksempelvis indberetning af årsregnskab og kravet om personlig sikkerhedsstillelse.


 "Jeg skal have lavet vedtægter til min forening. Kan I hjælpe med det?"

At lave vedtægter kan være en kompliceret og langvarig proces. Derudover er de et udtryk for foreningens selvstændige formål, hvorfor vi ikke hurtigt og kort kan udforme et sæt standardvedtægter for dig.

Vi råder dig derfor til, at I i foreningen sammensætter en forretningsplan og nogle retningslinjer, som I kan sende til UNG RET. Vi vil derefter, ud fra vores formåen, hjælpe dig med ideer til nogle vedtægter. 

Kontakt os endelig, inden du går i gang.