Katrine Balslev-Clausen er i gang med sit speciale på jurastudiet ved KU, og er tilknyttet UNG RET som retshjælpsleder.

 Katrine har gennem sin studietid især haft fokus på: 

 • Erstatningsret
 • Markedsret
 • Immaterialret
 • Aftaleret
 • Arbejdsret
 • Bevisret 
 • Miljøret

Ved siden af jurastudiet, har Katrine arbejdet hos:

 • Sommerfuldmægtig ved Anklagemyndigheden 2015
 • Elmer og Partnere Advokater, Stud.jur.  2013- 2014
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Stud.jur. 2013
 • Dansk Ejendomsmæglerforening, Stud.jur. 2011-2013

Katrine har læst et semester i England på University of Kent at Canterbury i efteråret 2014 og deltaget i det arbejdsretlige processpil 2015. Derudover har Katrine i 2013 ydet juridisk rådgivning ved Vesterbro Retshjælp.