"SKAT tilbageholder noget af min SU til betaling af gamle bøder og andet. Kan de det?"

Skylder du penge til det offentlige – bøder, biblioteksgebyrer, restskat, DR licens, boligstøtte eller andre ydelser, som du tidligere har modtaget fra det offentlige – kan SKAT faktisk modregne din gæld. Modregning kan ske i fx din SU eller anden økonomisk støtte, som du modtager fra det offentlige. Praktisk vil det ske ved, at SKAT forhøjer din skatteprocent, til i stedet at betale fx 45 % i skat frem for de normale ca. 37 %.  

SKAT kan dog ikke tage hele din SU og der er grænser for, hvor meget af din SU, som SKAT reelt må modregne i. Dette afhænger af størrelsen på din samlede årsindtægt. I 2014 må SKAT alene trække 5 % ekstra af din SU, såfremt du ikke tjener mere end 107.810 kr. Tallet reguleres hele tiden, så skriv til os, hvis du er i tvivl om din konkrete retsstilling. 


"Jeg skal på udveksling og har fået et legat. Skal jeg betale skat af legatet?"

 Legatet er skattefrit, i det omfang det bruges til at dække dine sædvanlige omkostninger i forbindelse med studierejsen. Sædvanlige omkostninger vil først og fremmest være dine udgifter til rejsen tur/retur mellem Danmark og studiestedet. Udgifter til private rundrejser forud, under eller efter dit studieophold er derimod ikke omfattet.

Andre sædvanlige omkostninger, vil være dine dokumenterede udgifter til undervisning eller anden betaling til studiestedet. Også dine udgifter i forbindelse med leje af bolig, køb af mad, drikke og andre småfornødenheder, såsom kaffe og aviser, vil være sædvanlige. Udgifter til mad og drikke i forbindelse med restaurantbesøg vil være omfattet, så længe det ikke bliver for ekstravagant. Det er i øvrigt uden betydning om du har haft udgifterne direkte i forbindelse med dit studium eller om du f.eks. har haft dem i løbet af weekenderne.

Dokumentation

Når du skal af sted på studieophold, anbefales det at du gemmer dokumentation for dine udgifter. Gem derfor altid kvitteringerne for dine udgifter til flyrejsen samt bolig. Dine udgifter til mad, drikke og småfornødenheder, kan til gengæld være svære at gemme. Du anbefales derfor at i stedet at anvende satsen for udokumenterede leveomkostninger, som i år 2019 er 509 kr. pr. døgn.

Når du anvender denne sats, betyder det konkret, at du kan påregne udgifter på 509 kr. pr. døgn til mad, drikke og småfornødenheder, uden at skulle kunne dokumentere det. I år 2019 kan du højst få fradrag for 28.000 kr. ud af legatets samlede beløb. Du kan i øvrigt påregne beløbet på 509 kr. pr. døgn, uanset om du rent faktisk bruger så meget på mad, drikke og småfornødenheder et givent døgn.

En sidste ting du skal være opmærksom på, at det er vigtigt at de sædvanlige omkostninger forbundet med studierejsen rent faktisk overstiger legatets beløb. Hvis du f.eks. modtager flere legater, så skal dine udgifter til rejse, bolig, mad, drikke og småfornødenheder overstige den samlede legatsum. Gør de ikke det, skal du betale skat af det overskydende legatbeløb.

Når dit legat er skattefrit, skal du ikke indberette det til SKAT.


 "Jeg har betalt for lidt i skat, men kan ikke betale min restskat lige nu. Hvad gør jeg?"

Hvis din restskat, det vil sige det beløb du skylder SKAT, er under 19.798 kr. og du ikke indbetaler den i år, vil SKAT indregne beløbet i din skat for år 2017.

Du skal dog være opmærksom på at du betaler renter for hver dag, der går, indtil du betaler din restskat. Renterne begyndte faktisk allerede at løbe fra 1. januar.

Fra 1. januar 2016 til 1. juli 2016, betaler du 2,2 % i rente. Fra 1. juli 2016 skal du i stedet for renten, betale et procenttillæg på 4,3 %.

Det vil altså sige, at jo før du betaler, jo færre penge skal du af med i renter og udgifter til SKAT.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, er det bedste du kan gøre, derfor at ringe til SKAT og høre om I kan aftale en afdragsordning.


"Jeg har opdaget, at jeg har glemt at indberette et fradrag i år 2011. Er det for sent nu?" 

Selvom fejlen går flere år tilbage, kan det højst sandsynligt stadig nås endnu. Hvis du har opdaget en fejl i din årsopgørelse fra 2011, 2012 eller 2013, skal du gå ind på skat.dk og rette den. Du bliver da bedt om at indtaste det korrekte beløb samt at skrive en helt kort besked om, hvorfor du ønsker at rette din årsopgørelse. Det kan f.eks. være: ”kørselsfradrag fremgår ikke af min årsopgørelse”.

 

"Hvis jeg gerne vil sikre mig imod, at skulle betale penge tilbage i skat, kan jeg så ikke bare skrive en højere løn ind i forskudsopgørelsen end jeg egentlig kommer til at tjene?”

Nej, det skal du umiddelbart være lidt påpasselig med. Et alternativ er, at du hæver din trækprocent. Trækprocenten er den procentvise andel af dine indtægter, der bliver trukket fra som skat. Trækprocenten er summen af kommuneskat, sundhedsbidrag og bundskat samt eventuelt kirkeskat (hvis du er medlem af folkekirken).

Din trækprocent afhænger af størrelsen af din indkomst og af om du er medlem af folkekirken, men vil typisk ligge på 37 %. Tjek din lønseddel, for at se, hvad din trækprocent helt præcis er.

Ved at hæve trækprocenten, kommer du til at betale mere i skat i årets løb. Dette er en måde, at sikre dig selv imod at skulle betale restskat, når året er omme.

Du kan ikke selv sætte din trækprocent op og SKAT kan heller ikke gøre det for dig. Hvis du ønsker, at hæve din trækprocent, skal du henvende dig til din arbejdsgiver og bede vedkommende gøre det. Vær opmærksom på, at trækprocenten ikke kan sættes højere end 51,7 % (2015-niveau).

Inden du hæver din trækprocent, så bemærk, at du kun får 0,5 i procentgodtgørelse fra SKAT. Det betyder, at  hvis du hæver din trækprocent så meget, at du skal have overskydende skat tilbage, når året er omme, så det ikke favorable renter du får. Dette skal ses i sammenhæng med, hvad du vil kunne få i renter ved fx. at have pengene stående i banken i året.