”Jeg har tjent for meget ved siden af min SU og som det ser ud nu, kommer jeg til at overskride SU-loftet. Er der noget, jeg kan gøre?”

SU har fastsat en beløbsgrænse, som du ikke må overskride, for at være SU-berettiget. Denne beløbsgrænse kaldes også SU-loftet.  

Vær først og fremmest opmærksom på, at loftet gælder for et helt kalenderår. I år 2019 er det månedlige fribeløb 13.375 kr. før skat, hvilket vil sige, at det samlede fribeløb for år 2019 er 160.500 kr. før skat. Det vil derfor have en betydning, såfremt du fx planlægger at skulle holde ferie i året og derved i en periode kommer til at tjene mindre. Vigtigt er alene, at du den 31. december 2019 ikke har tjent mere end tilsammen 160.500 kr. før skat, men efter AM bidrag.

Når du skal beregne hvor meget du har tjent, skal du medregne enhver positiv indkomst (eksempelvis løn, renter af formue, afkast af arv, legater, feriepenge). Af din løn skal du medregne din bruttoløn minus AM-bidrag på 8%, og derudover skal du også medregne dine feriepenge.

Eksempel på beregning af løn:

Bruttoløn: 6.000 kr.

Feriepenge: 750 kr. (0,125 * 6.000) 

AM-bidrag: 480 kr. (0,08 * 6.000)

Resterende: 5.520 kr. (6.000 - 480)

A-skat 37% af 5.520 kr.: 2.042 kr. (0,37 * 5.520)

Udbetalt løn: 3.478 kr. (5.520 - 2.042)

Månedligt beløb, som skal fratrækkes det årlige fribeløb: 6.000 kr. (5.520 + 480)

Hvis du i løbet af året kommer til at tjene mere end fribeløbet, har du nogle forskellige muligheder. 

  • En måde at gøre det på er, at du spørger din arbejdsgiver, om vedkommende vil udskyde udbetalingen af din løn til næste år. Det er ikke noget din arbejdsgiver er forpligtet til, men du kan altid spørge.

  • En anden mulighed er, at du indbetaler et beløb til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med bortseelsesret. At en pensionsordning har en "bortseelsesret" betyder, at du kan se bort fra pensionsindbetalingen i din skattepligtige indkomst. Også i denne situation, skal du tale med din arbejdsgiver.

Det fungerer således, at du indbetaler et beløb til din pensionsordning. Beløbet modregnes herefter i din bruttoindkomst (indkomsten, inden du beskattes). På den måde, reduceres beregningsgrundlaget for AM-bidraget, hvilket betyder, at din A-indkomst bliver mindre. Du kan derved reducere din årlige indkomst, så den ikke overstiger det berettigede fribeløb på 160.500 kr. Du skal være opmærksom på, at du ikke slipper for at betale skat af de beløb, du indbetaler til din pensionsordning. Beskatningen udskydes blot til senere, hvilket typisk vil være, når du får din pension udbetalt. 

Vi giver her et eksempel på en beregning med en pensionsordning af ovennævnte type og en beregning uden. Som det kan ses på sidste eksempel uden indbetaling til pension, bliver den månedlige udbetaling større og dermed bruger du mere af dit fribeløb i forhold til SU: 

Eksempel med arbejdsgiveradministreret pensionsordning med bortseelsesret:

Bruttoløn: 8.000 kr. 

Indbetaling til pension: 2.000 kr. 

Skattepligtig indkomst: 6.000 kr. 

AM-bidrag (8%): 0,08 * 6000: 480 kr. 

Resterende: 5.520 kr. 

A-skat 37% af 5520 kr.: 2.042,40 kr.

Resterende til udbetaling: 3.477,60 kr.

Eksempel uden pension:

Bruttoløn: 8.000 kr. 

Skattepligtig indkomst: 8.000 kr. 

AM-bidrag: 0,08 * 8000: 640 kr. 

Resterende: 7.360 kr. 

A-skat 37% af 7360 kr.: 2.723,20 kr.

Resterende til udbetaling: 5.276,80 kr.

Metode nr. 2 er en lidt teknisk måde at gøre det på, da man skal udregne, hvor stort et beløb man skal indbetale til pension via sin arbejdsgiver, for ikke at overskride SU-loftet.